مدیریت کتابخانه

این مقاله با همکاری حافظ مقدسی و حسین وش از دانشجویان کاشناسی کتابداری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به نگارش در آمده است.   مقدمه در این مقاله قصد …

مدیریت کتابخانه ادامه مطلب

هزینه فرصت: پاشنه آشیل کتابخانه‌ها در عصر فناوریهای رقومی

مقدمه  کتابخانه با اختراع خط و ثبت و ضبط دانش بشری و در نتیجه ایجاد نیاز برای حفظ و ذخیره نگاشته های بشری برای آیندگان پا به عرصه وجود گذاشت. …

هزینه فرصت: پاشنه آشیل کتابخانه‌ها در عصر فناوریهای رقومی ادامه مطلب

کارنامه، نهاد کتابخانه‌های عمومی و دو پرسش ساده!

مقدمه سال گذشته تقریباً در همین روزها آقای مهندس واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در یک برنامه زنده تلوزیونی ادعای بی دلیل” کتابداری دانش وسیعی نیست” را عنوان  کرد …

کارنامه، نهاد کتابخانه‌های عمومی و دو پرسش ساده! ادامه مطلب