همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران: حیاط خلوتی برای کتابداران

کهنه ماجرایی است. تکراری است. بی فایده است. هرچه باشد، باید دوباره تکرار شود. شاید برخی از ما خواب باشیم و متوجه نباشیم. شاید هم خودمان را به خواب زده …

همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران: حیاط خلوتی برای کتابداران ادامه مطلب