ابعاد امانت بین کتابخانه ای الکترونیکی

چکیده: با آخرین پیشرفت های اطلاعاتی تکنولوژی های ارتباطات؛سیستم تحویل مدرک به طور گسترده ای خصایص و ویژگی های خود را تغییر می دهد. این مقاله در مورد فعالیت های …

ابعاد امانت بین کتابخانه ای الکترونیکی ادامه مطلب