وب سایت کتابخانه: از اینجا به کجا می رویم؟

این مطلب ترجمه ای است از مقاله ای که نویسنده ی آن آ . پائولا ویلسون [۱] است. آ . پائولا ویلسون در حال حاضر مدیر بخش خدمات بزرگسال کتابخانه …

وب سایت کتابخانه: از اینجا به کجا می رویم؟ ادامه مطلب