انتشار نامه هوشنگ ابرامی به پوری سلطانی پس از چهل و دو سال

هرکه ناموخت از گذشت روزگار اینکه هوشنگ ابرامی کیست، چه کرده است در کتابداری ایران  و کتابداران به او چگونه نگاه میکنند،هیچ در این مقدمه نمی آید.برای پیشکسوتان  این حوزه …

انتشار نامه هوشنگ ابرامی به پوری سلطانی پس از چهل و دو سال ادامه مطلب

مدیریت کتابخانه‌ها حتما باید کتابدار و باسواد باشند !

این مرتبه دوم است که با پوری سلطانی به گفتگو می‌نشینم. گفتگوی اول تحت عنوان ” زندگی ، عشق و جراحی خاطرات” در خبرنامه انجمن (سال ۸۳،شماره سوم) منتشر شد. …

مدیریت کتابخانه‌ها حتما باید کتابدار و باسواد باشند ! ادامه مطلب