علی اکبر جانا،کتابداری پیش‌کسوت که ما نمی‌شناسیم!

معرفی فعالان و پیشکسوتان هر حوزه و زمینه علمی، به علم آموزان و نوباوگان آن حوزه کمک می کند تا با کسانی که با کمترین امکانات و پشتکار فراوان در …

علی اکبر جانا،کتابداری پیش‌کسوت که ما نمی‌شناسیم! ادامه مطلب