فارغ التحصیلان و عضویت شرافتی!

دانشجویی را در نظر بگیرید که از سال اول کارشناسی و به عنوان دانشجوی سال یکی عضو کتابخانه شما می شود و حالا بسته به موقعیت چهار تا پنج سال …

فارغ التحصیلان و عضویت شرافتی! ادامه مطلب