سخنرانی رییس کتابخانه عمومی لیورپول در جمع کتابداران

فروردین ۱۳۴۹،جرج چندلر رییس کتابخانه عمومی شهر لیورپول انگلستان به ایران می آید و در یک سخنرانی از پیشرفت های کتابداری انگلستان حرف میزند. آن سخنرانی و آن مطالب به …

سخنرانی رییس کتابخانه عمومی لیورپول در جمع کتابداران ادامه مطلب