دیجیتال سازی در دانشگاه ایالت ارگان: یک مطالعه موردی و مقایسه آن با کتابخانه های ARL

نویسنده: میشاییل بوک [۱] مترجم: سمیه سیروسی [۲] چکیده این مقاله نشان می دهد که کتابخانه های دانشگاه ایالت ارگان (OSUL) برای دست یابی به فعالیت های مرتبط با کپی رایت ، …

دیجیتال سازی در دانشگاه ایالت ارگان: یک مطالعه موردی و مقایسه آن با کتابخانه های ARL ادامه مطلب