آیا گوگل اجازه دیجیتال‌سازی همه کتابها را دارد؟

نوشته جان پالفری جهان جای بهتری برای زندگی خواهد بود اگر همه کتابها به صورت دیجیتالی درآیند. امروزه آثار جدید واقعی و افسانه­ای به صورت دیجیتالی تهیه می­گردند. وقتی که …

آیا گوگل اجازه دیجیتال‌سازی همه کتابها را دارد؟ ادامه مطلب