کنکور حذف شد، بحرانی در راه است؟ در راه نیست؟

خلاصه پس از سال‌ها کش و قوس، براساس مصوبه کارگروه ماده (۴) قانون پذیرش دانشجو، پذیرش دانشجو در تعدادی از کد رشته محل‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور …

کنکور حذف شد، بحرانی در راه است؟ در راه نیست؟ ادامه مطلب