تحلیلی بر افزایش ظرفیت و کاهش کیفیت در آموزش عالی ایران

از سال ۱۳۴۶ که دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه تهران راه اندازی شد، ۴۴ سال گذشته است. در این ۴۴ سال، ۱ دپارتمان به ۱ دانشکده …

تحلیلی بر افزایش ظرفیت و کاهش کیفیت در آموزش عالی ایران ادامه مطلب

رشدِ مضاربه‌ایِ آموزشِ کتابداری و اطلاع‌رسانیِ ایران

مضاربه قراردادی است میان عامل و صاحبِ مال که بر اساسِ آن عامل با سرمایه ی صاحبِ مال به داد و ستد پرداخته و در برابرِ آن به نسبتِ درصدی …

رشدِ مضاربه‌ایِ آموزشِ کتابداری و اطلاع‌رسانیِ ایران ادامه مطلب