تحلیل نهایی: بی‌اخلاقی در بحث از اخلاق حرفه‌ای

در شماره پیشین  ، اولین بخش از  نوشته دکتر ابراهیم افشار پیرامون “بی  اخلاقی در بحث از اخلاق حرفه ای”  منتشر شد و در همان شماره نیز متذکر شدیم که بخش …

تحلیل نهایی: بی‌اخلاقی در بحث از اخلاق حرفه‌ای ادامه مطلب

پاسخی به نوشته دکتر ابراهیم افشار

منشور اخلاق حرفه‌ای اساتید و آسیب‌شناسی همایشهای دانشجویی پاسخی به نوشته دکتر ابراهیم افشار  بنده  یکی از اعضاء گروه بحث کتابداری می باشم. طبق معمول هر روز ایمیل های خود …

پاسخی به نوشته دکتر ابراهیم افشار ادامه مطلب

بی‌اخلاقی در بحث از اخلاق حرفه‌ای: جمع‌بندی ایمیل‌های مبادله شده در گروه بحث مشهد

عطف: ایمیل دکتر ابراهیم افشار پیرامون سرقت علمی و مباحث اخلاقی و شیوه های برخورد با این پدیده  به گروه بحث مشهد، واکنش های بسیار و همچنین تند و کندی …

بی‌اخلاقی در بحث از اخلاق حرفه‌ای: جمع‌بندی ایمیل‌های مبادله شده در گروه بحث مشهد ادامه مطلب

اخـــلاق حرفه‌ای: ضرورت و تـــرویج آن

«اخلاق حرفه ای، ضرورت و ترویج» عصمت صدری فرد کلید واژه: اخلاق/ حرفه / اخلاق فردی / اخلاق حرفه ای/ منشور اخلاقی / سازمان چکیده هدف از این مقاله بیان …

اخـــلاق حرفه‌ای: ضرورت و تـــرویج آن ادامه مطلب