درنگی بر نوشته‌ی رحمت‌الله فتاحی ! اخلاق و سیاست فراموش نشود

آخرین درنگ عطف به قلم دکتر رحمت‌الله فتاحی بر دو رمز کلیدی توسعه علم متمرکز شده است. صاحبِ درنگ، “اصول و معیارها”یی را برشمرده است که باور دارد رعایت کردنشان …

درنگی بر نوشته‌ی رحمت‌الله فتاحی ! اخلاق و سیاست فراموش نشود ادامه مطلب

با دانشجویان تحمیلی چه کنیم !؟ صاحبان مرتبه استادی بخوانند!

یک آگهی دفاع از رساله دکترا سر از گروه بحث مشهد در می‌آورد. عنوان رساله دردسر ساز می‌شود و واکنش‌ها هم از راه می‌رسند. گلایه این است که این عنوان …

با دانشجویان تحمیلی چه کنیم !؟ صاحبان مرتبه استادی بخوانند! ادامه مطلب