آرشیوهای سیاه در مقابل آرشیوهای روشن

چندی پیش در گروه بحثی که در حوزه مطالعات آرشیوی فعالیت پیامی دریافت کردم با این مضمون که    What is dark archive? و فرد سوال کننده  که Cyndi Shein نام …

آرشیوهای سیاه در مقابل آرشیوهای روشن ادامه مطلب

دستورات کاربردی برای مدیریت اسناد الکترونیکی

چکیده: مقاله حاضر ساخت و توسعه سیستمهای مدیریت اسناد را در دو قالب محتوایی و ساختاری پیشنهاد می کند و به بررسی  قواعد مربوط به آنها می پردازد. مقدمه: وقتی …

دستورات کاربردی برای مدیریت اسناد الکترونیکی ادامه مطلب