نامه استاد ایرج افشار به انجمن کتابداری

نمی دانیم اما شاید این آخرین نامه استاد ایرج افشار به انجمن کتابداری ایران باشد که به دهه پنجاه شمسی باز می گردد. پیش از این نامه در یکی از …

نامه استاد ایرج افشار به انجمن کتابداری ادامه مطلب

انجمن غیرانتفاعی و شرکتهای انتفاعی: حد مشارکت کجاست؟

صغرا شرکت های تولید کننده نرم افزار کتابخانه ای که عددشان بنا به روایتی به بیش از بیست می رسد (حاجی زین العابدینی، داوود زاده سالستانی و پازوکی، ۱۳۸۹) با …

انجمن غیرانتفاعی و شرکتهای انتفاعی: حد مشارکت کجاست؟ ادامه مطلب

نامه استاد ایرج افشار به انجمن کتابداری

در شماره ویژه نامه انجمن در ۱۳۴۹، نامه ای  به قلم استاد ایرج افشار آمده است . این نامه حاوی مطالب مهم و نکات ارزشمندی پیرامون تاریخچه کتابداری ایران است. …

نامه استاد ایرج افشار به انجمن کتابداری ادامه مطلب