تحلیلی بر افزایش ظرفیت و کاهش کیفیت در آموزش عالی ایران

از سال ۱۳۴۶ که دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاه تهران راه اندازی شد، ۴۴ سال گذشته است. در این ۴۴ سال، ۱ دپارتمان به ۱ دانشکده …

تحلیلی بر افزایش ظرفیت و کاهش کیفیت در آموزش عالی ایران ادامه مطلب

گفتگو با شیما مرادی: ایفلا، پورتوریکو آری، ایران شاید وقتی دیگر !

مقدمه: ایفلا یا فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری ، نهاد هدایت کننده ی بین المللی و نمایانگر علایق و جهت گیری ها در حوزه کتابداری و اطلاع …

گفتگو با شیما مرادی: ایفلا، پورتوریکو آری، ایران شاید وقتی دیگر ! ادامه مطلب