ترجمه و دوره های ترجمه در ادبیات کودکان و نوجوانان ایران

این مطلب با همکاری نوشین قاسمی۱ و  دکترمهردخت وزیرپور کشمیری ۲ به رشته تحریر درآمده است. مقدمه حاصل اندیشه ها، تفکرات، تلاش ها ، تجربیات و جستجوهای هر قوم و …

ترجمه و دوره های ترجمه در ادبیات کودکان و نوجوانان ایران ادامه مطلب

بازار نشر علمی زیر آوار شبه‌ترجمه‌ها

درآمد آیا ترجمه آثار علمی و ادبی فقط به معنای جایگزینی کلمات این آثار در زبان مبداء، با معادل‌های آن در زبان مقصد است؟ آیا وظیفه مترجم فقط این است …

بازار نشر علمی زیر آوار شبه‌ترجمه‌ها ادامه مطلب