کتابداری ایرانی، کتابداری خودمانی: عطفی برای شیرازه

قبل از آغاز در آخرین شماره شیرازه که مربوط به سالگرد ظهورش در دنیای رسانه ها بود طی مطلبی خیلی کوتاه، گفته بودیم که شیرازه خوانی ما مستدام. اما به …

کتابداری ایرانی، کتابداری خودمانی: عطفی برای شیرازه ادامه مطلب