کتابخانه های عمومی استان لرستان و رابطه آن با توسعه سود اطلاعاتی

این مقاله با همکاری محسن حمیدی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد نوشته شده است. چکیده پژوهش حاضر با هدف “بررسی توانمندی …

کتابخانه های عمومی استان لرستان و رابطه آن با توسعه سود اطلاعاتی ادامه مطلب

دانشجوی با سواد اطلاعاتی کتابداری کیست؟

مقدمه     بسیاری از دانشجویان کتابداری در مقاطع مختلف به تحصیل مشغول هستند، در حالی که صرفاً نام دانشجو را با خود حمل می کنند و به معنای واقعی کلمه …

دانشجوی با سواد اطلاعاتی کتابداری کیست؟ ادامه مطلب

جامعه اطلاعاتی یا جامعه معرفتی : چالشها و فرصتها

چکیده از آنجایی که جامعه امروز ما دائما” در حال تغییر و پیشرفت است، این تغییرات باعث بوجود آمدن جامعه ای تحت عنوان جامعه اطلاعاتی یا به تعبیری جامعه معرفتی …

جامعه اطلاعاتی یا جامعه معرفتی : چالشها و فرصتها ادامه مطلب