شوکران کتابدارانه: واکنشهای عشیره‌ای به شیرینی یک فنجان قهوه تلخ

شوکران کتابدارانه به یاد دارید که فیلم شوکران واکنش های تندی را در میان پرستاران برانگیخت. از انتشار بیانیه اعتراض آمیز در جراید تا تجمع در مقابل این در و …

شوکران کتابدارانه: واکنشهای عشیره‌ای به شیرینی یک فنجان قهوه تلخ ادامه مطلب

کتابداران از پشت لنزهای هالیوود

آنها متصدیانی بیشتر از ویزا (۱) دارند، مشتریانی بیشتر از آمازون (۲) و خروجی بیشتری نسبت به مک‌دونالد (۳). بله. آنها کتابداران آمریکا هستند. پیش از این فیلمهای زیادی در …

کتابداران از پشت لنزهای هالیوود ادامه مطلب