استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی: فرصت‌ها و چالش‌ها

 مقدمه  محیط های مبتنی بر شبکه وب نه تنها برای ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند ،بلکه بخش لاینفک زندگی افراد جامعه شده اند ودر محیط های رسمی وغیر …

استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی: فرصت‌ها و چالش‌ها ادامه مطلب

رسانه‌های اجتماعی وسواد رسانه‌ای

چکیده: شبکه های اجتماعی نسل جدیدی از وب‌سایت‌ها هستند که این ‌روزها در کانون توجه کاربران شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته‌اند اکثر رسانه های اجتماعی اشکال دیگر ارتباطات کامپیوتر محور …

رسانه‌های اجتماعی وسواد رسانه‌ای ادامه مطلب