بررسی تطبیقی معماری چند کتابخانه در سایر کشورهای جهان و تأثیر آن روی خدمات کتابخانه

این مقاله به صورت مشترک توسط حامد علیپور حافظی، اشرف ملکی و سهیلا زرندی نوشته شده است. چکیده امروزه اهمیت معماری ویژه کتابخانه‌ها و تأثیر آن بر روی بهینه‌شدن خدمات …

بررسی تطبیقی معماری چند کتابخانه در سایر کشورهای جهان و تأثیر آن روی خدمات کتابخانه ادامه مطلب