تردید درگراندد تئوری

نوشته: لارس سلدن[۱]، گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه بوراس و گوتبورگ، سوئد[۲] ترجمه: یزدان منصوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران چکیده هدف  –  مقاله حاضر مروری نقادانه …

تردید درگراندد تئوری ادامه مطلب

با محمد خندان: ۲ ساعت گفتگو درباره یک پرسش غلط !

-مقدمه   نامش را بعد از گفتگوهای نه چندان کم تنش گروه بحث کتابداری (مشهد) در چند ماهه اخیر شنیدم و از فحوای کلام و موضوعات حاشیه ای دریافتم که …

با محمد خندان: ۲ ساعت گفتگو درباره یک پرسش غلط ! ادامه مطلب