رسانه‌های اجتماعی وسواد رسانه‌ای

چکیده: شبکه های اجتماعی نسل جدیدی از وب‌سایت‌ها هستند که این ‌روزها در کانون توجه کاربران شبکه جهانی اینترنت قرار گرفته‌اند اکثر رسانه های اجتماعی اشکال دیگر ارتباطات کامپیوتر محور …

رسانه‌های اجتماعی وسواد رسانه‌ای ادامه مطلب

بهره از شبکه اجتماعی فیسبوک (Facebook) در کتابخانه‌ها

این مطلب نوشته دیوید لی کینگ و ترجمه فهیمه باقرنژاد جاوید است. امروزه کاربران رایانه بخشی از زمان روزانه را صرف ارتباط‌ از طریق شبکه‌های اجتماعی می‌کنند. به دوستان جدید …

بهره از شبکه اجتماعی فیسبوک (Facebook) در کتابخانه‌ها ادامه مطلب