با محمد خندان: ۲ ساعت گفتگو درباره یک پرسش غلط !

-مقدمه   نامش را بعد از گفتگوهای نه چندان کم تنش گروه بحث کتابداری (مشهد) در چند ماهه اخیر شنیدم و از فحوای کلام و موضوعات حاشیه ای دریافتم که …

با محمد خندان: ۲ ساعت گفتگو درباره یک پرسش غلط ! ادامه مطلب

اطلاع‌رسانان شترسوار: سفری به تاریخ در جستجوی ریشه‌های ملی و آیینی کتابداری

       در مطالعه تاریخ پرافتخار دانش در این سرزمین کهن گاه به مردمانی برمیخوریم که با ویژگیهای ممتاز فردی و اجتماعی  خود  دلیل راه ما در بررسی ریشه های فرهنگی …

اطلاع‌رسانان شترسوار: سفری به تاریخ در جستجوی ریشه‌های ملی و آیینی کتابداری ادامه مطلب