میراث دیجیتال فردی و اجتماعی: از پیدایش تا پاسداشت

مقدمه و کمی تاریخچه اگر سال ۱۹۶۹ را – که تاریخ ایجاد شبکه آرپانت است – تاریخ تولد اینترنت بدانیم؛ آن‌گاه امروز در سال ۲۰۱۰ این شبکه جهانی ۴۱ ساله …

میراث دیجیتال فردی و اجتماعی: از پیدایش تا پاسداشت ادامه مطلب

نگهداری از میراث دیجیتال: چالش ها و راهکارها

۱. مقدمه در جامعه‌ای که به جامعه اطلاعاتی موسوم شده است بیشتر بر ویژگی‌های توانمند کننده آن در حوزه ارتباطات و شبکه‌های به هم پیوسته آن و نیز بر ماهیت …

نگهداری از میراث دیجیتال: چالش ها و راهکارها ادامه مطلب