آیا سریالهای تاریخی ارزش نقد علمی را دارند؟

برخی دوستان و دانشجویان علاقمند به علم تاریخ، گهگاه تماس میگیرند و گاه که مرا میبینند، از برخی مسائل تاریخی موجود در سریالهای تلویزیونی میپرسند و زمانی که از انعکاس …

آیا سریالهای تاریخی ارزش نقد علمی را دارند؟ ادامه مطلب