ترفندهای مادری کتابدار، برای کتابخوان شدن فرزندش

از وقتی به یاد دارم کتاب خواندن تنها راهی بود که در روزهای داغ و ملال آور تابستان باعث انبساط خاطر و درمان بی حوصلگی‌ام می‌شد. پدر و مادرم برای …

ترفندهای مادری کتابدار، برای کتابخوان شدن فرزندش ادامه مطلب

پرسشگری آغاز دانستن و دانش سرچشمه صلح (به مناسبت هفته کتاب)

اُنیس کنج تنهایی کتاب است . هنوزم؟ فروغ صبح دانایی کتاب است. هنوزم؟ مقدمه: واقعا فکر می کنیم انیس کنج تنهایی کتاب است؟ و فکر می کنید اگر به کتاب …

پرسشگری آغاز دانستن و دانش سرچشمه صلح (به مناسبت هفته کتاب) ادامه مطلب