افزایش ظرفیت آموزش عالی: نعل وارونه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها

دولت ها و سیاست های اقتصادی: سه نکته مقدماتی (۱) دولت مسئول تنظیم بازار است. این گزاره را تا کنون بارها شنیده ایم. در برابر این گزاره دو چرایی را …

افزایش ظرفیت آموزش عالی: نعل وارونه طرح هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه مطلب

یارانه‌ها، کتاب، مطالعه و فرهنگ: چه زمانی قله­ هرم مازلو را فتح خواهیم کرد؟!

 شاید با آبراهام مازلو و نظریه­ی هرمی او که سلسله مراتب نیازهای انسانی را طبقه بندی نموده تا حدودی آشنا باشید،  طبق نظریه مازلو، هر «نیاز» هرچقدر پایین‌تر قرار داشته …

یارانه‌ها، کتاب، مطالعه و فرهنگ: چه زمانی قله­ هرم مازلو را فتح خواهیم کرد؟! ادامه مطلب