ابراهیم عمرانی: این کتابداری نیست!

مقدمه: البته هر روز نمیتوان یک گفتگوی مفصل را با ابراهیم عمرانی ترتیب داد. اما هنگامی که وقتش برسد باید تا آنجا که میشود پرسش های متعدد درانداخت و پاسخ …

ابراهیم عمرانی: این کتابداری نیست! ادامه مطلب

سرشت هنجارین رشد آموزش کتابداری و اطلاع رسانی ایران

سرشت هنجارین چیست؟ مطلوبم دست گذاشتن روی خصیصه ای ویرانگر است؛ سرشت هنجارین. سرشت هنجارین، یک ذات ناذات است؛ ذات معطوف به عَرَض. در فلسفه، ذات را در برابر عَرَض …

سرشت هنجارین رشد آموزش کتابداری و اطلاع رسانی ایران ادامه مطلب

ایرج افشار به قلم پوری سلطانی

( این نوشته در آخرین شماره ماهنامه مهرنامه منتشر شده است اما نه به طور کامل)   ایرج افشار کتابدار حدود شصت سال پیش نام ایرج افشار را برای نخستین …

ایرج افشار به قلم پوری سلطانی ادامه مطلب

آموزش کتابداری در ایران چگونه تاسیس و تثبیت شد؟

تاریخ آموزش کتابداری در ایران  همواره موضوعی پراهمیت تلقی میشود ،اینکه چگونه این رشته در کشور پا گرفت و چگونه در دانشگاه تاسیس و تثبیت شد همواره خواندنی بوده است. …

آموزش کتابداری در ایران چگونه تاسیس و تثبیت شد؟ ادامه مطلب