ادغام،الحاق یا واگذاری، کتابداران مخالفند!

اجازه بدهید در زمان اندکی که داریم  و یا این نوشته فرصت میدهد نکته ای را  یادآوری کنم ، گرچه اینگونه یادآوری ها متاسفانه ممکن است راه به جایی نبرد …

ادغام،الحاق یا واگذاری، کتابداران مخالفند! ادامه مطلب

ادغام،آغاز پایان حیات معنوی کتابخانه ملی است !

کتابخانه ملی ایران روزهای سختی را می گذراند. در این وانفسا حیات کتابخانه ملی فریاد های کتابداران دلسوخته  بیشتر به ناله شبیه شده است. ظاهرا غم کتابخانه ملی دلها را …

ادغام،آغاز پایان حیات معنوی کتابخانه ملی است ! ادامه مطلب

تواضع انجمن، ادغام کتابخانه ملی و یک نامه بی‌پاسخ

ادغام یا الحاق (بعضی ها واژه دوم را میپسنند و گمان میبرند در پیچ های تند واژه دوم آنها را بهتر عبور میدهد از موانع یا درتوجیه وضعیت کارایی بیشتری …

تواضع انجمن، ادغام کتابخانه ملی و یک نامه بی‌پاسخ ادامه مطلب