کتاب‌درمانی و نقش حرفه کتابداری

چکیده: در این مقاله قصد داریم با تعاریف کتاب درمانی وتاریخچه ای درباره آن آشنا شویم. همچنین به نقش حرفه کتابداری در این امر پرداخته شده و فعالیتهای قابل ارائه …

کتاب‌درمانی و نقش حرفه کتابداری ادامه مطلب

از کتابداری رضایت دارم!

از معدود اوقاتی است که در عین ناخوشی احساس سر‌خوشی خاصی دارم. عجیب از خودم رضایت دارم. از اینکه با یک اتفاق و اشتباه وارد حرفه‌ی کنونی‌ام شده‌ام اما دیگر …

از کتابداری رضایت دارم! ادامه مطلب