مهارت‌ در مصاحبه‌های پژوهشی: نکته‌ها و اشاره‌ها

درآمد «مصاحبه» (Interview) گفتگویی هدفمند – و معمولاً از قبل طراحی شده – درباره موضوعی مشخص است که حداقل دو نفر در آن شرکت دارند. فردی که پرسش‌های مصاحبه را …

مهارت‌ در مصاحبه‌های پژوهشی: نکته‌ها و اشاره‌ها ادامه مطلب

زهرا شادمان: کتابخانه ملی، باید شخصیت ملی داشته باشد

با صراحت حرف میزند، گاهی هم تند.اهل تواضع نیست.همان که نیچه دروغ وارونه اش میخواند!  خودش هم معترف است . اهل تعارف نبود. یعنی در این گفتگو نبود .در ایران …

زهرا شادمان: کتابخانه ملی، باید شخصیت ملی داشته باشد ادامه مطلب