ترفندهای مادری کتابدار، برای کتابخوان شدن فرزندش

از وقتی به یاد دارم کتاب خواندن تنها راهی بود که در روزهای داغ و ملال آور تابستان باعث انبساط خاطر و درمان بی حوصلگی‌ام می‌شد. پدر و مادرم برای …

ترفندهای مادری کتابدار، برای کتابخوان شدن فرزندش ادامه مطلب

هشت ضلعی مطالعه: مدلی برای خواندن

پیش از مقدمه اگر اهل مطالعه هستید و از مهارتهای گزینش دقیق، خواندن تحلیلی و ارزیابی منتقدانه آثار برخوردارید، شاید نیاز چندانی به این مقاله نداشته باشید. اما اگر تا …

هشت ضلعی مطالعه: مدلی برای خواندن ادامه مطلب

نقش والدین در مطالعه و کتابخوانی کودکان

چکیده همان طور که همه می دانیم شخصیت هر فرد از همان ابتدای تولد پایه ریزی می گردد، پس بسیار شایسته است که از بدو شکل گیری شخصیت کودک،او را …

نقش والدین در مطالعه و کتابخوانی کودکان ادامه مطلب