همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران: حیاط خلوتی برای کتابداران

کهنه ماجرایی است. تکراری است. بی فایده است. هرچه باشد، باید دوباره تکرار شود. شاید برخی از ما خواب باشیم و متوجه نباشیم. شاید هم خودمان را به خواب زده …

همایشهای انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران: حیاط خلوتی برای کتابداران ادامه مطلب

پاسخی به نوشته دکتر ابراهیم افشار

منشور اخلاق حرفه‌ای اساتید و آسیب‌شناسی همایشهای دانشجویی پاسخی به نوشته دکتر ابراهیم افشار  بنده  یکی از اعضاء گروه بحث کتابداری می باشم. طبق معمول هر روز ایمیل های خود …

پاسخی به نوشته دکتر ابراهیم افشار ادامه مطلب

کلاف سردرگم همایش های انجمن و چند پیشنهاد

بیان مسأله همایش های ماهانه انجمن دیگر رنگ و بوی سابق را ندارد؛ چرا؟ تا کنون چند بار این پرسش ذهنم را خَلیده و وادارم کرده تا قدری در مورد …

کلاف سردرگم همایش های انجمن و چند پیشنهاد ادامه مطلب

انجمن غیرانتفاعی و شرکتهای انتفاعی: حد مشارکت کجاست؟

صغرا شرکت های تولید کننده نرم افزار کتابخانه ای که عددشان بنا به روایتی به بیش از بیست می رسد (حاجی زین العابدینی، داوود زاده سالستانی و پازوکی، ۱۳۸۹) با …

انجمن غیرانتفاعی و شرکتهای انتفاعی: حد مشارکت کجاست؟ ادامه مطلب