استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی: فرصت‌ها و چالش‌ها

 مقدمه  محیط های مبتنی بر شبکه وب نه تنها برای ارائه اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرند ،بلکه بخش لاینفک زندگی افراد جامعه شده اند ودر محیط های رسمی وغیر …

استفاده از شبکه‌های اجتماعی در کتابخانه‌های دانشگاهی: فرصت‌ها و چالش‌ها ادامه مطلب

کتابخانه های دانشگاهی با وب ۰/۲ مواجهه اند: کاربردها و مفاهیم

چکیده بازدید ۸۱ وب سایت کتابخانه دانشگاهی در ایلت نیویورک نمایان ساخت که ۴۲% از آنها با یک یا بیش از یکی از ابزارهای وب ۰/۲ مثل وبلاگ نویسی تطبیق …

کتابخانه های دانشگاهی با وب ۰/۲ مواجهه اند: کاربردها و مفاهیم ادامه مطلب

انطباق وب ۲ در ساختار سواد اطلاعاتی : یک بازنگری

در این مطالعه مذاکراتی پیمایشی و نیمه ساخت یافته برای آزمایش انطباق تکنولوژی وب ۰/۲ در ساختار سواد اطلاعاتی هدایت می شوند. یافته ها پیشنهاد می دهند که کتابداران ابزار …

انطباق وب ۲ در ساختار سواد اطلاعاتی : یک بازنگری ادامه مطلب

مقایسه تطبیقی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی همدان از قابلیتهای وب ۲.۰

این مقاله با همکاری منصوره حسینی شعار به رشته تحریر در آمده است. چکیده هدف پژوهش حاضر ، مقایسه تطبیقی تعیین میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه های عمومی و …

مقایسه تطبیقی میزان آشنایی و استفاده کتابداران کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی همدان از قابلیتهای وب ۲.۰ ادامه مطلب