تردید درگراندد تئوری

نوشته: لارس سلدن[۱]، گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه بوراس و گوتبورگ، سوئد[۲] ترجمه: یزدان منصوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران چکیده هدف  –  مقاله حاضر مروری نقادانه …

تردید درگراندد تئوری ادامه مطلب

ابراهیم عمرانی: این کتابداری نیست!

مقدمه: البته هر روز نمیتوان یک گفتگوی مفصل را با ابراهیم عمرانی ترتیب داد. اما هنگامی که وقتش برسد باید تا آنجا که میشود پرسش های متعدد درانداخت و پاسخ …

ابراهیم عمرانی: این کتابداری نیست! ادامه مطلب

علم اطلاع‌رسانی در نظر و زندگی اجتماعی در عمل

Information science in theory and practice علم اطلاع رسانی در نظر و عمل برایان ویکری و الینا ویکری مترجم عبدالحسین فرج­‌پهلو ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد چاپ اول: ۱۳۸۰ ۶۰۰صفحه …

علم اطلاع‌رسانی در نظر و زندگی اجتماعی در عمل ادامه مطلب